Affiliate Sözleşmesi
Son Yenilenme Tarihi, 17 Ocak 2021
Yetki ve Sözleşme
Özgür Efsane Affiliate Sözleşmesini (“Ortaklık Sözleşmesi”) imzalayarak, Özgür Efsane (“Şirket”) Affiliate programına kayıt olmak için yasal izin başvurusunda bulunursunuz ve Özgür Efsane ile sözleşme imzalarsınız. Bu Sözleşme, tüm Özgür Efsane Bağlı Kuruluşları için ayrıntılı yönergeler ve sınırlamalar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Amaç

Özgür Efsane Affiliate Programının amacı, bireylere heyecan verici ürünler satma ve Özgür Efsane fırsatına ek Affiliateler kaydetme fırsatı sağlamaktır. Başarılı bir şekilde satış yapmak ve diğer kişileri Özgür Efsane’ye yönlendirmek karşılığında Şirket, Affiliate Politikasına göre komisyon ile ödeme yapmaktadır.

Özgür Efsane Affiliate programına kayıt olmak

Bir Özgür Efsane Affiliate programına kayıt olmak için, bir başvuru sahibinin aşağıdaki gerekliliklere uyması gerekir:
İkamet ettiği eyalette reşit olmak;
Özgür Efsane'ye uygun şekilde doldurulmuş bir elektronik Affiliate Anlaşması göndermek.

Koşulların Değiştirilmesi

Özgür Efsane, federal, eyalet ve yerel yasaların yanı sıra iş ortamının da periyodik olarak değişmesi nedeniyle, sadece ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Sözleşmeyi ve Yönlendirme Planını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik bildirimleri Resmi Özgür Efsane Materyallerinde yer almaktadır. Bu tür herhangi bir değişiklik, değişim veya yenileme, aşağıdaki iletişim yöntemlerinden birini takip eden otuz (30) gün içinde geçerli olacaktır:
Resmi Özgür Efsane Web sitesinde ilan vermek;
Elektronik posta (e-posta); veya
Diğer Özgür Efsane iletişim kanalları aracılığıyla yazılı olarak.

Süre ve Fesih

Bu Sözleşmenin süresi, başvurunuzu kabul etmemizle başlayacak ve otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak Şirket veya sizin tarafınızdan feshedildiğinde sona erecektir. İşbu Sözleşmenin esaslı bir ihlali durumunda, Özgür Efsane bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkını saklı tutar. İptal veya fesih durumunda, satışlarınızdan elde edilen komisyonlar, yönlendirmeler veya diğer ücretlerle ilgili tüm mülkiyet hakları kaybedilir. Özgür Efsane Şirketinin aşağıdakileri seçmesi halinde, tüm Bağlı Kuruluş Sözleşmelerini otuz gün önceden bildirimde bulunarak feshetme hakkını saklı tutar: (1) iş faaliyetlerini durdurma; (2) bir ticari işletme olarak feshedilir; veya (3) ürünlerinin Affiliate kanalları aracılığıyla dağıtımını sonlandırabilir. Fesih Öncesindeki sözleşmede yer alan, taraflardan biri için herhangi bir sorumluluğun ihlali veya tahakkuk edilen sorumlulukları, Bu Sözleşmenin hiçbir feshi ortadan kalkmaz.

Bağımsız İşletme Konumu

Özgür Efsane Affiliate, bağımsız bir işletmedir ve bir franchise veya iş fırsatı sağlayıcı değildir. Bu nedenle, her Affiliate Programına katılan kişinin başarısı kendi bağımsız çabalarına bağlıdır. Özgür Efsane ve Affiliate Programına katılan kişinin arasındaki anlaşma, Özgür Efsane ile Bağlı Kuruluş arasında bir işveren / işçi ilişkisi, temsilcilik, ortaklık veya ortak girişim oluşturmaz. Tüm Bağlı Kuruluşlar, Şirketin bir Affiliate Programına katılan kişi olarak kazanılan tüm tazminatlardan kaynaklanan yerel, eyalet ve federal vergilerini kendi ödemekten sorumludur. Affiliate Programına katılan kişilerin, Şirket adına Özgür Efsane'yi herhangi bir yükümlülüğe veya taahhütte bulunma konusunda açık veya zımni bir yetkisi yoktur.
Freelancer olarak, kendi hesabınız üzerinden Özgür Efsane aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetleri satan kendi bağımsız işyerinizi işleteceksiniz. İşletmenize ayıracağınız saatlerin sayısını belirlemede tam özgürlüğe sahipsiniz ve bu saatleri planlamak tamamen sizin takdirinize bağlıdır. Senede 600 $ 'dan fazla kazandığınız takdirde, takvim yılı boyunca size ödenen gelir miktarını yansıtan IRS Form 1099-MISC doldurmanız gereklidir. Bu tür gelirleri kişisel gelir vergisi beyannamelerinizde yer alması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Özgür Efsane Ürünlerinin Satışı

Resmi Özgür Efsane literatüründe gösterilenler dışında herhangi bir ürün veya hizmet hakkında hiçbir beyan veya iddiada bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Gelir Açıklama Politikası

Özgür Efsane, en iyi iş uygulamalarını yürütmek amacıyla bir gelir feragatnamesi geliştirmiştir. Özgür Efsane gelir sorumluluk reddi beyanı, Şirket Bağlı Kuruluşlarının kazanabileceği gelirle ilgili doğru, zamanında ve kapsamlı bilgileri iletmek üzere tasarlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için, bu gelir feragatnamesinin bir kopyası olası tüm Bağlı Kuruluşlarda sunulmalıdır. Gelir feragatnamesinin kopyaları .... adresindeki şirketin web sitesinden yazdırılabilir veya indirilebilir.

Özgür Efsane Affiliate Program Planı

Affiliate Programına Kayıt olan kişiler, Resmi Özgür Efsane Materyallerinde belirtilen Özgür Efsane Affiliate Programı Sözleşmenin koşullarına uymalıdır. Affiliate Programına Kayıt olan kişiler, diğer mevcut veya muhtemel müşterilerin veya Affiliate Programına Kayıt olan kişilerin Resmi Şirket Materyallerinde belirtilen programdan farklılık gösteren herhangi bir şekilde Özgür Efsane'ye katılmasını talep etmeyecek veya teşvik etmeyecektir. Affiliate Programına Kayıt olan kişiler, Resmi Özgür Efsane'de önerilen veya gerekli olduğu belirtilen satın alma veya ödemeler dışında, diğer mevcut veya muhtemel müşterilerden veya Affiliate Programına Kayıt olan kişilerden herhangi bir birey veya başka bir kuruluştan herhangi bir satın alma veya ödeme yapmalarını talep etmeyecek veya teşvik etmeyecektir. Özgür Efsane, idari yükleri hafifletmek amacıyla, komisyon ödemelerini birikimli tutar 100 doları aşıncaya kadar erteleme hakkını saklı tutar.
Bir Özgür Efsane Affiliate Programına Katılan Kişi, aylık sevk bildirimini gözden geçirmeli ve her türlü uyuşmazlıkla karşılaştıktan sonra otuz (30) gün içinde bildirmelidir. Bu otuz günlük döneminin sonunda, komisyonun yeniden hesaplanması için ek talepler dikkate alınmayacaktır. Komisyon ödemeleri hakkında ek bilgi için lütfen Şirketin Affiliate Planını inceleyin. Satışları ve yönlendirmeleri nasıl takip ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Affiliate Takip Sistemini inceleyin.

Hatalar veya Sorular

Bir Ortağın komisyonlar, ikramiyeler veya ücretlerle ilgili soruları varsa veya herhangi bir hata yapıldığına inanıyorlarsa, Ortak söz konusu hata veya olayın tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak Özgür Efsane'yi bilgilendirmelidir. Özgür Efsane, 30 gün içerisinde Şirkete bildirilmeyen herhangi bir hata, eksiklik veya sorundan sorumlu olmayacaktır.

Ürün Satışı

Özgür Efsane Afffiliate Planı, Özgür Efsane ürün ve hizmetlerinin son tüketicilere satışına dayanmaktadır. Özgür Efsane ürünlerini yalnızca komisyon almaya hak kazanmak amacıyla satın almak kesinlikle yasaktır.

Affiliate Programı Yasakları

Alıcı satın almak kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Yasaklar şunları içerir: (a) bu tür bireyler veya tüzel kişiler tarafından bir Bağlı Kuruluş Anlaşmasının bilgisi ve / veya haberi olmadan bireylerin veya kuruluşların kaydı; (b) bir bireyin veya tüzel kişinin Bağlı Kuruluş veya Müşteri olarak hileli kaydı; (c) Var olmayan bireylerin veya tüzel kişilerin Bağlı Kuruluşlar veya Müşteriler olarak kaydolması veya kaydolmaya teşebbüs edilmesi ("hayalet"); (d) komisyon veya ikramiye almaya hak kazanmak için başka bir Bağlı Kuruluş veya Müşteri adına veya başka bir Bağlı Kuruluşun veya Müşterinin kimlik numarası altında Özgür Efsane ürün veya hizmetlerini satın almak; (e) bir ay içinde makul bir şekilde kullanılamayacak veya yeniden satılamayacak aşırı miktarda mal veya hizmet satın almak; ve / veya (f) gerçek son kullanıcı tüketiciler tarafından alınmayan ürün veya hizmetleri sadece kademe ilerlemesi, teşvikler, ödüller, komisyonlar veya ikramiyeleri almaya hak kazanmak için herhangi bir mekanizma veya hile kullanarak satıldı olarak göstermek.

İade Edilen Ürün

Bir Özgür Efsane Affiliate Programına Kayıt olan kişilere ödediği ücret, satılan ürünlerin iade süresinin geçmesinden sonraki ilk ücret otuz (30) günlük bekleme süresinin sonundaki ilk ödeme gününde ödenir. Eğer Affiliate Programına Kayıt olan kişinin satışından gelen iade var ise komisyon miktarı, Affiliate Programına Kayıt olan Kişilerden düşülür. Ürünlerin ve hizmetlerin dijital olmasından dolayı ve kişiye sağlayacağı avantajların geri alınamayacağından dolayı, geri ödemeyi pratik olarak mümkün kılmadığından, bu iade sürenin bitiminden sonra ücretlerin tamamı iade edilmez.

Ödeme Zamanı

Affiliate Komisyon ödemeleri Her ayın 7'sinde yapılacaktır, Minimum komisyon ödemesi $25'dır, $25'ın altındaki bakiyeler $25 sınırını geçesiye kadar bir sonraki aya aktarılacak. 

Satış Yardımlarının Kullanımı
Affiliate Programına Kayıt olan kişiler, Şirketi tanıtırken, Özgür Efsane tarafından üretilen satış yardımcıları ve destek materyallerini kullanmalıdır. 
Özgür Efsane Affiliate Programına Kayıt olan kişiler, kendi satış sistemlerini ve tanıtım materyallerini (İnternet reklamcılığı dahil) geliştirirlerse, bu kişilerin iyi niyetlerine bakılmaksızın, Özgür Efsane'nin işini etkileyen herhangi bir tüzüğü veya düzenlemeyi istemeden ihlal edebilirler. Buna göre, Bağlı Kuruluşlar, kullanımdan önce onay için tüm yazılı satış sistemlerini, promosyon materyallerini, reklamları, web sitelerini ve diğer belgeleri Şirkete sunmalıdır ve onay almalıdır. Söz konusu materyalleri, bilgileri, ürünleri kullanmak için özel yazılı onay almadıkça, talep reddedilmiş sayılacaktır. Tüm Affiliate Programına Kayıtlı Kişiler, Özgür Efsane ve ürünlerinin itibarını koruyacak ve destekleyecektir.
Affiliate Programına Kayıtlı Kişiler, Özgür Efsane'den açık onay almadan, kurumsal kaynaklardan kopyalanmış materyalleri içeren üçüncü şahıs siteleri oluşturamaz veya Şirketi tanıtmak için kendi web sitesini oluşturamaz. 
Affiliate Programına Kayıtlı Kişiler, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla Şirketin ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet adlarını, hizmet markalarını, ürün adlarını, URL'lerini, reklam ifadelerini, Şirket adını veya bunların türevlerini kullanamaz veya kaydedemez: İnternet etki alanı adları (URL), üçüncü taraf Web siteleri, Web sayfaları veya bloglar.

Özgür Efsane’nin Tescilli Bilgileri ve Ticari Sırları

Muhtemel ve mevcut müşterilerin veri tabanı da dahil olmak üzere Özgür Efsane tarafından derlenen veya saklanan bilgilerin, gizli tuttuğu ve ticari sır olarak değerlendirdiği Şirket'in ticari olarak avantajlı, benzersiz ve tescilli bir ticari sırrı olduğunu kabul ediyor ve kabul ediyorsunuz. Özgür Efsane ile olan sözleşmeniz süresince, Şirket size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez ve geri alınabilir ticari sır, gizli ve özel iş bilgilerini (Tescilli Bilgiler) kullanma hakkı verir, bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm verilen erişimler dahildir. 
İşbu Sözleşmenin süresi boyunca ve Affiliate Programına Kayıt olan Kişi ile Özgür Efsane arasındaki işbu Sözleşmenin feshedilmesinden veya sona ermesinden sonraki bir (1) yıllık süre boyunca Affiliate Programına Kayıt olan Kişi, bilgileri Özgür Efsane tanıtmak dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır, hiçbir şekilde Özgür Efsane ile aynı işlerde bulunmayacak ve Rekabet etmeyecektir. Affiliate Programına Kayıt olan Kişi, bu özel bilgilerin Özgür Efsane'yi benzersiz kılan nitelikte olduğunu ve bu Sözleşmeye aykırı olarak ifşa edilmesinin veya kullanılmasının Özgür Efsane'ye onarılamaz zararlar vereceğini kabul eder. Özgür Efsane, bilgilerinin ve haklarının korunması adına ve ihlali söz konusu olduğunda, Affiliate Programına Kayıt olan Kişi'ye bilerek veya bilmeyerek bu duruma yol açtığı için karşı ihtiyati tedbir veya tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Dikkat Edilmesi Gereken Husus
Affiliate Programına Kayıt olan kişiler, sözleşme süresi boyunca veya sözleşmenin bitimini takip eden 1 takvim yılı boyunca 
başka bir Özgür Efsane Affiliate Programına Kayıt olan kişileri, rekabet etmeye teşvik etmeyeceğinizi, talep etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde işe almaya teşebbüs etmeyeceğinizi veya ikna etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ayrıca, bu Sözleşmeden önce önceden var olan bir ilişkiyi gösteremediğiniz sürece, aynı süre için, Özgür Efsane müşteri veritabanında listelenen bireysel müşterilerden veya rakip şirketlerden herhangi birini işe almamayı veya rakip şirketlerden size teklif edilen işe girmeyi kabul etmeyeceğinizi kabul edersiniz. 

Yapıcı eleştiri

Özgür Efsane, Affiliate Programına Kayıt olan kişilere mümkün olan en iyi hizmetleri ve ücret tarifesini sunmayı arzulamaktadır. Buna göre Özgür Efsane yapıcı eleştiriye değer verir ve Özgür Efsane liderliğine yönelik yazılı yorumların sunulmasını teşvik eder. Ancak, diğer Özgür Efsane Affiliate Programına Kayıt olan kişilerin motivasyonunu bozmak ve Özgür Efsane'yi aşağılamak amacıyla Şirket hakkında olumsuz ve aşağılayıcı yorumlar, bu Politika ve Prosedürlerin bir ihlalidir. Şirket tarafından uygun görüldüğü takdirde yaptırımlara tabi olabilir.

Fikri mülkiyet

Affiliate Programına kayıt olan kişi Ticari Markaları ve Telif Haklarını, Şirket tarafından halihazırda kullanılan ve izin verilen şekilde ve şekilde ve uygun açıklamalarla kullanmayı kabul eder.
Özgür Efsane tarafından sağlanan veya oluşturulan tüm promosyon malzemeleri orijinal hallerinde kullanılmalıdır ve Şirketten önceden yazılı onay alınmadan değiştirilemez, düzenlenemez veya modifiye edilemez. Özgür Efsane'nin adı, her bir ürünün adı ve Şirket tarafından ticari faaliyetlerle bağlantılı olarak benimsenen diğer isimler, Özgür Efsane'nin tescilli ticari isimleri, ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Bu nedenle, bu markalar Özgür Efsane için çok değerlidir ve İştiraklere yalnızca izin verilen şekilde kullanılması için sağlanır.
Yargı Yetkisi ve Geçerli Hukuk
Özgür Efsane ile olan sözleşmenizin bu Bağlı Kuruluş Sözleşmesinde ve herhangi bir anonim belgede belirtilen şekilde oluşturulması, yapımı, yorumlanması ve uygulanabilirliği, kanun hükümleriyle çelişkiye bakılmaksızın Wyoming Eyaleti yasalarına göre her açıdan yönetilecek ve yorumlanacaktır. 

Sözleşmenin Gönderimi
Sözleşmenin e-postayla gönderilmiş bir kopyası, her bakımdan orijinal olarak kabul edilecektir.

Anlaşmazlıklar

Özgür Efsane, ürünleri, hizmetleri ve hakları, Affiliate Programına Kayıt olan kişilerin ve Özgür Efsane'nin Sorumlulukları, Affiliate Programına Kayıt olan kişilerin veya Özgür Efsane'nin Sözleşme kapsamındaki performansıyla ilgili veya Şirket hüküm ve koşulları ile ilgili tüm anlaşmazlıklar ve iddialar, tamamen ve nihai olarak Wyoming'de Federal Tahkim Yasası ve Ticari Tahkim uyarınca kararlaştırılacaktır. 
Bu tahkim anlaşması, Anlaşmanın herhangi bir feshinden veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Sözleşmedeki hiçbir şey, Özgür Efsane'nin yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye, haciz, geçici ihtiyati tedbir, ihtiyati tedbir, kalıcı ihtiyati tedbir veya menfaatini korumak ve korumak için mevcut diğer adil tazminat emirleri için başvuruda bulunmasını ve almasını engellemez.

Tazminat

Affiliate Programına Kayıt olan Kişiler, Şirket Materyallerinde açıkça yer almayan Özgür Efsane ürünleri, hizmetleri ve sevk ücretleri ile ilgili yaptığı tüm sözlü ve / veya yazılı beyanlarından tamamen sorumludur. Affiliate Programına Kayıt olan Kişiler, Özgür Efsane'yi, yetkisiz beyanları veya eylemleri nedeniyle Şirket'in maruz kaldığı kararlar, hukuki cezalar, geri ödemeler, avukat ücretleri, mahkeme masrafları veya kaybedilen işler dahil olmak üzere her türlü sorumluluktan muaf tutacağını kabul eder. Bu hüküm, bu Sözleşmenin iptalinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse bu hüküm yalnızca sözleşmeyi uygulanabilir duruma getirmek için gerekli olduğu ölçüde yeniden düzenlenir ve sözleşmenin dengesi tam olarak yürürlükte ve etkili kalır. Bu anlaşma, her biri ayrı ayrı orijinal olarak kabul edilecek ancak hepsi tek bir hak teşkil edecek olan herhangi bir sayıda muadili tarafından yapılabilir. Bu sözleşmenin hükümleri, bu noktada referans olarak yer alan tüm belgeler de dahil olmak üzere, sizinle Özgür Efsane arasında yapılan tüm sözleşmeyi somutlaştırır ve şirket ile olan sözleşmenizin konusuyla ilgili olarak sizinle şirket arasındaki önceki sözleşmelerin, anlaşmaların ve yükümlülüklerin yerini alır.
ozgurefsane.com

Powered By ClickFunnels.com