Yasal Uyarı Ve Sorumluluk Reddi
Son Yenilenme Tarihi, 17 Ocak 2021
UYARI: İşbu eğitim paketi kapsamında gelir/para kazanma/kazandırma taahhüdü, sözü veya beyanı bulunmamaktadır.

* Bu bir hızlı zengin olma programı değildir ve bir gecede başarılı olacağına da inanmıyoruz. Maddi olarak daha fazla kazanmak istiyorsanız sıkı çalışmaya, dürüstlüğe ve becerilerinizi geliştirmeye inanıyoruz. Yasaların öngördüğü şekilde, kurslarımız, etkinliklerimiz, ortaklık programımız veya ücretsiz video eğitimlerimizle sonuç alma veya para kazanma kabiliyetiniz konusunda hiçbir garanti veremeyiz ve vermeyiz. Herhangi bir "nasıl yapılır" bilgisi satın alan ortalama bir insan, çok az sonuç alır veya hiç sonuç almaz. Referanslar gerçektir ancak videolar yalnızca örnek amaçlı kullanılmıştır. Sonuçlarınız geçmişiniz, deneyiminiz ve iş etiğiniz dahil farklılık gösterecek ve ancak bunlarla sınırlı olmayan birçok faktöre bağlı olacaktır. Tüm işler risklidir ve devamlılık, sürerlilik, çaba, ve eylem gerektirir. Bunu kabul etmek istemiyorsanız, lütfen BU EĞİTİM PROGRAMINI SATIN ALMAYIN.

1-) Önemle belirtmek isteriz ki Özgür Efsane'den almış olduğunuz hizmet ve/veya paketler dolayısıyla oluşturduğunuz projeler ve/veya çalışmalar dolayısıyla ekonomik gelir elde edeceğiniz konusunda şirketimizce tarafınıza verilmiş hiçbir taahhüt veya söz bulunmamaktadır.

2-) Söz konusu eğitim paketleri içerisinde belirtilen gelir elde etme durum ve örnekleri sadece ve sadece birer örnek olup, söz konusu paketlerdeki sunmuş olduğumuz tavsiyelere uymanız halinde para kazanabilme ihtimalini olduğunuzu göstermek amacı ile sizlerle paylaşılmıştır. Örneklerde belirtilen kazanç miktarlarının hiçbirisi şirketimizce tarafınıza verilen bir kazanç taahhüdü değildir. Eğitim paketlerde yer verdiğimiz bilgilerden sadece birine dayalı olarak geliştirmiş olduğunuz projeler açısından; eğitim paketlerimizdeki bilgilerin birer bileşen şeklinde bir bütün olduğunu hatırlatır; sadece ve sadece tek ve/veya birkaç bilgiye dayalı olarak geliştirilen işlerde her türlü riskin tarafınız üzerinde olduğunu hatırlatmak isteriz. İşbu iş geliştirmeleri tarafınıza maddi parasal olarak maddi kazanç sağlayabileceği gibi reklamsal ve tanınma kredisi sağlama ihtimali bulunmaktadır.

3-) Geçmişte kullanılan ve kazandıran yöntem, strateji ve çalışmaların gelecekte yapacağınız işler açısından gelir getireceği konusunda hiçbir garanti veya taahhüt bulunmamaktadır. İşbu eğitimler kapsamında daha önceden kazandırmış olan yöntemlere bakılarak ortalama kazanç belirleme ihtimali bulunmamaktadır.

4-) Söz konusu eğitimler kapsamında verilen bilgi ve tavsiyelere uygun olarak işlemler yapıldığında dahi ülkesel ve küresel çaplı ekonomik gelişmelere bağlı olarak ekonomik kazancın istenilen seviyeye gelmeme ihtimalinin bulunduğunu önemle belirtmekteyiz.

5-) Söz konusu eğitimlerde verilen bilgi ve tavsiyelere uyulsa dahi ticari hayatta kişilerin sübjektif özelliklerinin (sosyal özellikleri, düşünce yapısı, iş etiği, eğitim durumu, müşteri portföyü vb.) ticari işin gelişmesinde etkili olduğu aşikardır. Bu sebeple işbu eğitimlerin gelir kazandırma taahhüdü anlamına gelmediğini tekraren bildiririz.

6-) İnternet ortamında yapılan ticari işlerde her zaman için öngörülemez riskler bulunduğunu, bu sebeple herkes tarafından yapılmasını mümkün olamayabileceğini belirtmek isteriz.

7-) Özetle ve önemle belirtmek isteriz ki işbu eğitimler kapsamında verilen bilgi ve tavsiyeler tamamen deneyim paylaşımı olup hiçbir şekilde ticari yatırım tavsiyesi ve gelir garantisi içermemektedir. İşbu Eğitim Setleri sadece bilgi paylaşımıdır.

8 -) Eğitim paketi içeriğinde paylaşılan bilgi, tavsiye ve uyarılara uyup uymayacağınız, uyarsanız hangi ölçüde uyacağınız tamamen tarafınızın takdirindedir. Sağlıklı bir karar verebilmek adına kendinize sürekli olarak kendi alanlarında uzman danışmanlar (avukat, mali müşavir vb.) bulundurmanızı tavsiye ederiz.

9-) İşbu eğitim paketimizde verilen bilgi ve tavsiyeler nedeni ile tarafınızın uğramış olduğu iddia edilen zararlardan şirketimizin hiçbir şekilde mesuliyetinin bulunmadığını önemle belirtiriz.

10-) Söz konusu eğitim paketi ürünü fiyatı; ürünün size kazandıracağı teknik ve ticari donanımın yanında oldukça makul olduğu aşikardır. Alanında sık rastlanmayan bir eğitim paketi olarak eğitim ücreti de tarafımızca paketin sübjektif özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
ozgurefsane.com

Powered By ClickFunnels.com