ÖZGÜR EFSANELER
Kendi Deneyim ve Bilgilerini, Milyarderlerin Stratejilerini Ters Mühendislik Yöntemleriyle Analiz Edip, Özgünleştirerek, Uygulanabilir Hale Getirip, İnsanların İstediğiniz Yer ve Zaman'da, Lokasyondan ve Patronlardan Bağımsız Kendi İşlerini Nasıl Yürütebileceklerini Anlatır.
DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI
Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar?
İnternet altyapısının toplumun geniş bir kesimine ulaşabilmesi sonucunda pazarlama sektörü de diğer pek çok sektör gibi çağ atladı. Bu da karşımıza bir çeşit modern pazarlamacılık anlayışını yansıtan “dijital pazarlama” tanımını ortaya çıkardı. Dijital pazarlama uzmanı, internet dünyasını yakından ilgilendiren bir kavramdır. Daha da ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olursak; internet üzerinde belli bir ürün yada hizmet için gerçekleştirilen her türlü pazarlama faaliyetleri dijital pazarlama sektörüne dahildir.

Dijital pazarlama tanımı, hangi web sitesinin kullanıldığı ile ilgili değil, tam olarak internetin kullanımı ile ilgilidir. İşte bu da bir çeşit modern pazarlama olarak dijital pazarlamayı karşımıza çıkarıyor.

Genel hatları ile dijital pazarlama nedir buna değindik. Yazımızın devamında ise dijital pazarlama uzmanı meslek kolu üzerinde duracağız. Daha 10 yıl öncesine kadar çok da fazla bilinmeyen bu meslek, çağımızın en yeni ve aynı zamanda yıldızı en çok parlayan mesleklerinden birisi olmaktadır.
Dijital Pazarlama Uzmanı Nedir?
Dijital pazarlama uzmanı genel tanımı ile internet alt yapısını kullanarak, belli bir ürünün yada hizmetin etkili bir şekilde potansiyel müşteriye ulaştırılmasını sağlayan çalışmaları yürüten kişidir.

Bir dijital pazarlama uzmanının amacı, elindeki alt yapıyı yani interneti kullanarak hedef kitleye ulaşmak yani söz konusu ürün yada hizmeti pazarlamaktır. Burada “pazarlamak” tanımına da ayrıca değinmemiz gerekiyor.

Bir dijital pazarlama uzmanı açısından “pazarlama” sözcüğünün karşılığı, söz konusu ürün yada hizmetin potansiyel müşteriye ulaştırılması ile sınırlıdır. Yani normal koşullarda pazarlamak denildiğinde ürünün satışının gerçekleştirilmesi anlaşılır fakat dijital pazarlamada pazarlamak tanımı daha geniştir ve söz konusu ürün yada hizmetin potansiyel müşteriye herhangi bir şekilde tanıtılmış olması da pazarlanması anlamına gelir. Dolayısıyla bir dijital pazarlama uzmanı açısından pazarlama tanımının daha geniş olduğuna dikkat etmek gerekir.

Bir dijital pazarlama uzmanı açısından, pazarlama çalışmalarının yürütüleceği alanları sınırlandırmak çok da mümkün değildir. İnternet alt yapısını kullanan toplumun farklı kesimleri, sürekli olarak internetin belli bir kesimini kullanmaya devam edecektir. Dijital pazarlama uzmanı da, hedef kitleye sürekli olarak ulaşabilme imkanını sağlayacaktır. Bu nedenle internet var oldukça, dijital pazarlama uzmanı da hep var olacaktır.

 

Dijital Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar? Nasıl Çalışır?
Yazımızın başından da belirttiğimiz gibi İzmir dijital pazarlama uzmanı interneti kullanır ve çalışmalarını web siteleri üzerinden yürütür. Fakat çalışmaların yürütüleceği web siteleri önemlidir. Bu aşamada bir dijital pazarlama uzmanının çalışmalarını yürüteceği web sitesini tercih ederken, ilk şart olarak göz önünde bulundurması gereken, söz konusu sitenin toplumun hangi kesimine, ne kadar fazla hitap ettiği ve diğer bir şart ise söz konusu sitenin “pazarlama” çalışmalarına ne kadar imkan sağladığıdır.

Pazarlaması gerçekleştirilecek olan belli bir ürün yada hizmet için potansiyel müşteriye ulaşmak, ancak toplumun hedef kitlesinin bulunduğu web sitesi ortamlarında tanıtım çalışmalarının yapılması ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla genel olarak “sosyal medya” şeklinde tanımladığımız, sosyal etkileşimi sağlayan web siteleri, dijital pazarlama uzmanlarının çalışmalarını yürütebilmeleri açısından son derece önemli ortamlar olarak tanımlanır. Bu aşamada da sosyal medyanın dijital pazarlama açısından ne derece önemli olduğunu fark ediyoruz.

 

Sosyal Medyanın Dijital Pazarlamaya Etkisi
Sosyal medyanın dijital pazarlama çalışmalarına pek çok açıdan önemli etkileri olduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu etkileri esasında “internet” denildiğinde akla ilk gelen sosyal ağlar olması ile de daha net anlıyoruz. Bu durum bizlere özellikle de toplumun farklı kesimlerinin sosyal medyada etkin bir şekilde var olduğunu göstermektedir. Bu da, İzmir dijital pazarlama uzmanı başta olmak üzere; pazarlama sektöründe faaliyet gösteren her türlü geleneksel meslekler dahil olmak üzere, önemli bir imkandır.

Toplumun farklı kesimlerinin bir arada etkin olduğu sosyal ağlarda, söz konusu herhangi bir ürün yada hizmetin etkili bir şekilde hedef kitleye ulaştırılması çok daha kolay olmaktadır. Bu kolaylığı pek çok açıdan değerlendirebiliriz.

 Dijital pazarlama mühendisi 

Sosyal ağlar üzerinde gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları, diğer geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az masraflı olup, firmaların çok daha düşük bütçeler ile çalışmalarını yapabilmelerine olanak sağlar.
Sosyal ağlar hem düşük bütçe ile etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapabilmeye olanak sağlar, hem de doğrudan hedef kitleye ulaşacağından, potansiyel müşteriyi çok daha kolay kazanır. Bu da pazarlama sektöründe “geri dönüş” olarak ifade ettiğimiz istatistikleri daha gözle görülür kılar. Daha net bir ifadeyle; potansiyel müşteri, müşteriye dönüştürülmüş olur.
Bilindiği gibi pazarlama sektörünün olmazsa olmazlarının başında “müşteri memnuniyeti” gelir. Bu aşamada sosyal medya markaların, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarında sosyal medyayı pek çok açıdan kullanabilmesi mümkündür. Fakat bu türden çalışmalar İzmir dijital pazarlama uzmanının hizmet alanına “kısmen” dahildir.
Esasında sosyal ağların dijital pazarlamaya etkisini çok daha uzun uzadıya anlatıp, kalın bir kitap oluşturabiliriz fakat yukarıdaki maddelerde en önemli kısımlara değindiğimizi söylemeliyiz.

 

Dijital Pazarlamada Yapılan Hatalar
Dijital pazarlama uzmanı ile ilgili detaylara değinmişken, dijital pazarlama sektöründe yapılan başlıca hatalara da değinmek gerekir. Burada bilinmesi gereken kilit nokta ise; bir dijital pazarlama uzmanının yapacağı hata, kendi kariyerinden çok söz konusu firmanın marka itibarını zedeleyecektir. İşte bu aşamada dijital pazarlama çalışmalarının ne kadar doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Nitekim pek çok geleneksel yada dijital meslek kollarında olduğu gibi dijital pazarlama sektöründe de her zaman için riskler söz konusudur. Ancak eğer gerçekten “uzman” bir pazarlamacıdan bahsediyorsak, söz konusu riskleri de biliyordur ve planlarını bu yönde yapıyordur.

Son cümlelerimizde değinmemiz gereken bir diğer önemli konu da “marka itibarı” konusudur. Dijital pazarlama çalışmalarında her ne kadar es geçilen bir kavram olsa da, marka itibarı kavramı, özellikle de dijital ortamda çalışmalarını yürüten bir firma söz konusu olduğunda çok daha önemlidir. Bu aşamada ipucu olarak, başarılı bir dijital pazarlama uzmanının sosyal ağlarda hedef kitleye ulaşmak için ne tür bir görsel, yazılı yada animasyonlu içerik ile ulaşacağını çok iyi bilmesi gerekir. Aksi halde, deyim yerindeyse “amatörce” bir pazarlama anlayışı ile çalışmaların yürütülmesi, söz konusu markanın kurumsallığına ve markasına önemli ölçüde zarar verecektir. Bu da geri dönüşlerin “olumsuz” olmasına neden olabilecektir. Bu aşamada dijital pazarlama uzmanlarının her zaman için planlı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.

Planlarını yaparken dijital pazarlama projelerinin içeriğini oluştururken kendisini hem söz konusu ürün yada hizmetlerin satıcısı olarak hem de hedef kitle olarak düşünmelidir. Aksi takdirde Facebook, Instagram vb. sosyal ağlarda bir adet reklam hazırlamak, pek çok kişinin yapabileceği bir iştir ancak dijital pazarlama uzmanının asıl görevi ise söz konusu ürün yada hizmetin en etkili bir şekilde sunumunun sağlanması ve bunun için farklı sosyal ağların etkili bir şekilde kullanımıdır. Bu aşamada özellikle de hedef kitleye odaklanmak gerekir.

 

Özetle Dijital Pazarlama
Yazımızda genel olarak dijital pazarlama uzmanlığı hakkında merak edilen genel kapsamlı bilgilere ve sorulara değindik. Esasında bu meslek kolunda çalışmaların çok daha derin olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu aşamada genel hatları ile öğrenmek, söz konusu uzmanlık alanı ile ilgili ön bilgi sahibi olmamız açısından yeterli olacaktır.
ÖZGÜR EFSANELER
Kendi Deneyim ve Bilgilerini, Milyarderlerin Stratejilerini Ters Mühendislik Yöntemleriyle Analiz Edip, Özgünleştirerek, Uygulanabilir Hale Getirip, İnsanların İstediğiniz Yer ve Zaman'da, Lokasyondan ve Patronlardan Bağımsız Kendi İşlerini Nasıl Yürütebileceklerini Anlatır.
DİJİTAL PAZARLAMA TEKNİKLERİ
Dijital Pazarlama Teknikleri Nedir?
Dijital pazarlama çalışmalarında, hedef kitleye ulaşmak temel amaçtır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde, uygulanacak olan teknikler önem arz eder. Dolayısıyla hedef kitleye yada bir diğer ifadeyle potansiyel müşteriye dijital ortamda ulaşmak için gerçekleştirilecek olan çalışmaların bütünü dijital pazarlama stratejileri olarak ifade edilebilir. Bu çalışmaların nasıl, ne şekilde, hangi süre ile olacağı ise tamamen söz konusu ürün yada hizmete göre ve aynı zamanda çalışma ortamına göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin sosyal medya üzerinde yürütülecek dijital pazarlama teknikleri ile arama motorları üzerinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak analiz ve planlama yapılmalı ve sonrasında teknikler uygulanmalıdır.

Dijital pazarlama tekniklerini çalışmanın gerçekleştirileceği alana göre uygulanabilecek bazı temel teknikleri bu yazımızda genel hatları ile ele alacağız. Ancak bu tekniklerin ilgili ürün yada hizmet türüne göre geliştirilmesinin yada uyarlanmasının oldukça önemli olduğunu da belirtmeliyiz.
Dijital Pazarlama Teknikleri Nedir?
Dijital pazarlama çalışmalarında, hedef kitleye ulaşmak temel amaçtır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde, uygulanacak olan teknikler önem arz eder. Dolayısıyla hedef kitleye yada bir diğer ifadeyle potansiyel müşteriye dijital ortamda ulaşmak için gerçekleştirilecek olan çalışmaların bütünü dijital pazarlama stratejileri olarak ifade edilebilir. Bu çalışmaların nasıl, ne şekilde, hangi süre ile olacağı ise tamamen söz konusu ürün yada hizmete göre ve aynı zamanda çalışma ortamına göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin sosyal medya üzerinde yürütülecek dijital pazarlama teknikleri ile arama motorları üzerinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak analiz ve planlama yapılmalı ve sonrasında teknikler uygulanmalıdır.

Dijital pazarlama teknikleri ni çalışmanın gerçekleştirileceği alana göre uygulanabilecek bazı temel teknikleri bu yazımızda genel hatları ile ele alacağız. Ancak bu tekniklerin ilgili ürün yada hizmet türüne göre geliştirilmesinin yada uyarlanmasının oldukça önemli olduğunu da belirtmeliyiz.

 

Satışları Arttırmak için Uygulanabilecek Dijital Pazarlama Teknikleri
Dijital ortamdaki satışlarınızın artması için uygulayabileceğiniz başlıca teknikler vardır. Bu teknikleri genel olarak ele alacağız. Her birisi, uzun yada kısa vadede geri dönüşüm almanızı sağlayacak teknikler olarak ifade edilebilir.

Tekniklerden bahsetmeden önce dijital pazarlama teknikleri çalışmalarında uygulanacak her bir tekniğin “planlama” aşamasında ortaya çıktığını belirtmeliyiz. Bu nedenle dijital pazarlama ile ilgili bahsedeceğimiz tekniklerin her birisi esasında planlama sürecinde ortaya çıkmıştır.

 

Dijital Pazarlama Planlaması
Pazarlama çalışmalarından verimin elde edilmesi ve bunun doğal bir sonucu olarak çalışmaların başarılı sonuçlanabilmesi ancak doğru bir planlama ile mümkün olacaktır. Planlama sürecinde söz konusu ürün yada hizmetin, hedef kitleye ulaştırılabilmesine yönelik, cevap verilmesi gereken bazı sorular vardır.

Hangi ürün yada hizmet pazarlanacak?
Nerede pazarlanacak? (Sosyal medya, arama motoru, e-ticaret sitesi üzerinde vb.)
Nasıl pazarlanacak? (yazılı içerik, görsel içerik vb.)
Hedef kitle nedir? (Potansiyel müşteri)
Bu soruların cevapları iyi bir dijital pazarlama planlaması yapabilmemiz açısından yeterli olacaktır. Elde edilecek cevaplar, gerçekleştirilecek olan dijital pazarlama çalışmaları için bir yol gösterici niteliğinde olacaktır. Planlama çalışması aynı zamanda “dijital pazarlamaya nereden, nasıl başlanır?” sorusuna da cevap niteliğindedir.

 

Ürün yada Hizmetin Dijital Ortamda Pazarlanması
Dijital ortamda pazarlama çalışmalarının nasıl, ne şekilde yapılacağı ilgili ürün yada hizmetin içeriği ile alakalıdır. Bu sayede yazılı yada görsel olarak nasıl bir pazarlama içeriğinin oluşturulabileceği belirlenir ve potansiyel müşteriye etkili bir şekilde ulaşım sağlanabilir.

Dijital ortamda gerçekleştirilecek marka ve tanıtım çalışmaları planlama sürecinde belirlenmelidir. Bu çalışmalardan ne kadar verim elde edildiği ise istatistiklerde görülebilir. Bu nedenle haftalık, aylık gibi zaman dönemlerinde ne kadar başarı elde edildiği gözlemlenmelidir. Bu da profesyonel olarak çalışmayı gerekli kılar. Başarı sağlamak isteyen markaların dijital pazarlama, sosyal medya yönetim ve SEO uzmanı gibi mesleklerden faydalanması önemli bir koşuldur. Bu sayede ileriye dönük olarak verimli dijital pazarlama çalışmaları gerçekleştirilebilir ve hedeflenen sonuçlar elde edilebilir.

 

Ürün yada Hizmet için Doğru ve Etkili Pazarlama İçeriğinin Oluşturulması
İçeriğin doğru ve etkili bir şekilde oluşturulması, gerçekleştirilecek pazarlama çalışmalarından verimin elde edilebilmesi açısından önem teşkil edecektir. Bu aşamada dijital pazarlama çalışmalarını yürüten dijital pazarlama uzmanının ilgili ürün yada hizmeti en iyi bir şekilde hedef kitleye ulaştırabilecek yazılı yada görsel içeriği oluşturması önemlidir.

İçeriğin oluşturulmasında kurumsal bir dil kullanılması, öznellikten kaçınılması önemlidir. İçerik olarak doğrudan hedef kitle baz alınmalı ve kişisellikten uzak durularak, kurumsal bir içerik çalışması gerçekleştirilmelidir. Aksi halde markanın ciddi bir itibar kaybı yaşaması durumu söz konusu olabilecektir. Özellikle de sosyal medya gibi bir ortamda yürütülecek tanıtım çalışmaları açısından içerik çalışmasını göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun önemini daha iyi anlıyoruz. İzmir Dijital pazarlama ajansı 

 

Pazarlama Çalışmalarında Marka Değeri
Dijital pazarlama çalışmalarında marka değeri önemlidir. Yanlış yada amatörce bir tanıtım çalışmasının marka itibarının zarar görmesi ile sonuçlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle hedef kitleye en doğru üslup ve görsel ile ulaşmak daha verimli bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Marka değerinin zarar görmemesi açısından marka itibarını önemseyen firmaların, bir uzman ile çalışması önem arz edecektir. Bu sayede verimli çalışmalar gerçekleştirilebilir ve aynı zamanda marka değeri korunmuş olur.

 

Potansiyel Müşteriye Ulaşmak (Hedef Kitle)
Dijital pazarlama çalışmalarından istenilen verimin elde edilebilmesi için potansiyel müşteriye ulaşmak en önemli konuların başında gelir. Bu anlamda pek çok firma çalışma alanı olarak sosyal medya ve arama motorlarını tercih eder. Bunun nedeni ise bu ortamlarda potansiyel müşteriye ulaşmak çok daha kolaydır. Düşük bütçeli olarak gerçekleştirilebilecek tanıtım çalışmalarından bile verimli sonuçlar elde etmek mümkündür.

Öte yandan bilindiği gibi sosyal medya toplumun büyük bir kesiminin bulunduğu bir platformdur. Böyle bir platform herhangi bir ürün yada hizmetin pazarlanabilmesinde hedef kitleye doğrudan, daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeyi sağlar. Üstelik firmanın sosyal medya ortamında hedef kitleye ulaşabilmesi için bir servet harcaması da gerekmiyor. Oldukça makul fiyatlar ile yürütülebilecek sosyal medya çalışmaları ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilir.

 

Müşteri Hizmetlerinin Etkinliği
Pazarlama çalışmalarında memnuniyetin sağlanabilmesinde müşteri hizmetleri en önemli hizmet birimlerinden birisidir. Müşteri hizmetleri birimi, dijital pazarlama çalışmalarının olmazsa olmaz birimleri arasında gelir. Müşteri hizmetleri aynı zamanda marka itibarını da yakından ilgilendiren bir hizmet birimi olarak, dijital ortamda satışa sunulan ilgili ürün yada hizmet ile ilgili merak edilen sorulara cevap vermeli ve yardım taleplerini karşılamalıdır. Bu aynı zamanda potansiyel müşteriyi de kazanmak açısından etkili bir tutum olacaktır. Müşteri hizmetlerinin en aktif olarak hizmet vermesi gereken ortam ise sosyal medya olarak ifade edilebilir. İzmir web tasarım ajansları

 

Dijital Pazarlama İstatistikleri
İstatistikler denildiğinde akla pek çok veri türü gelebilir. Dijital pazarlama çalışmalarında istatistik denildiğinde ise akla gelmesi gereken veri türü, dijital pazarlama çalışmaları ile ilgili haftalık, aylık ve yıllık gibi dönemlerde yürütülen çalışmalardan ne kadar verim alınabildiğine dair verilerdir. Dolayısıyla planlama sürecinde ortaya koyduğumuz çalışmalar bütününün uygulanması sürecinde, ne kadar başarılı olunabildiğini de istatistikler ile görmemiz mümkün olur. Bu nedenle dijital pazarlama çalışmalarında istatistiklerin kontrolü ve bu kontrole bağlı olarak planlamanın yapılması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkar.

İstatistiklerin değerlendirilmesi sonucunda, ilerleyen zaman dilimlerinde hangi çalışmaların yapılacağı belirlenmiş olacaktır. Bu aynı zamanda yeni bir planlama süreci olarak da ifade edilebilir. Tüm bu planlama süreci aynı zamanda yeni dijital pazarlama çalışmaları için temellerin atılması anlamına gelir. Fakat dijital pazarlama çalışmalarından verimin elde edilebilmesinde oldukça önemli olan bu tekniklerin, planlama sürecinde ortaya atılması ve uygulanmaya başlanması gerektiğini de tekrar dikkat çekmemiz gerekiyor.

Dijital pazarda etkili bir şekilde yer almak isteyen firmalar açısından dijital pazarlama uzmanı ve SEO uzmanı gibi gereksinimlerin son derece büyük bir önem arz ettiğini tekrar anlamış bulunuyoruz. Marka adına yürütülecek tüm çalışmalar için içeriğin belirlenmesi, planın yapılması ve istatistiklerin kontrolü gibi çalışmalar sonucunda, ne kadar verimin elde edildiği de ortaya çıkmış olacaktır.


ÖZGÜR EFSANELER
Kendi Deneyim ve Bilgilerini, Milyarderlerin Stratejilerini Ters Mühendislik Yöntemleriyle Analiz Edip, Özgünleştirerek, Uygulanabilir Hale Getirip, İnsanların İstediğiniz Yer ve Zaman'da, Lokasyondan ve Patronlardan Bağımsız Kendi İşlerini Nasıl Yürütebileceklerini Anlatır.
DİJİTAL PAZARLAMA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Dijital Pazarlama Yapmak için Sosyal Medya Nasıl Kullanılmalıdır?
Dijital pazarlama çalışmalarının başarılı olabilmesinde pek çok yöntemi kullanmış ve saatlerinizi harcamış olabilirsiniz. Bu yöntemlerin bir kısmı gerçekten işe yaramış olabilir, bir kısmı ise fayda etmemiştir. Burada kesin olarak bilinen bir gerçeklik var ki o da sosyal medyanın gücüdür. İçeriğinizi pazarlamak, belirli bir ürün yada hizmeti pazarlamak hiç fark etmiyor. Temelde “hedef kitleye ulaşmak” gibi bir amacı olan herkes için sosyal medya güçlü bir pazarlama alanıdır.

Bu yazımızda sosyal medya pazarlama teknikleri üzerinde duracağız. Bu teknikler dijital pazarlama çalışmalarının da temelini oluşturuyor.
Görsellerin Gücünden Faydalanmak
Sosyal medyada görseller her zaman için daha fazla ilgi görüyor. Örneğin Facebook’ta görsel içeren bir paylaşım yaptığınızda, paylaşımı gören insanların çok daha fazla etkileşim sağladığını fark edebilirsiniz. Bu anlamda sosyal medyada pazarlama çalışmanızın önemli ayağını görsel içerik çalışmaları oluşturuyor.

Görsel içerik, tam olarak pazarlanan ürün, hizmet yada içerik ile ilgili olmalıdır. Bu görsel, söz konusu pazarlanan ürünü doğrudan yada dolaylı olarak anlatabiliyor olabilir. Hatta çoğu zaman dolaylı olarak anlatan, ilgi çekici görsellerin çok daha fazla merak uyandırdığını söyleyebiliriz.

Etkileyici görsellerin oluşturulması konusunda freelance olarak çalışan web tasarımcılardan kampanyanız yada tanıtım çalışmanız için bir görsel geliştirmelerini talep edebilirsiniz.

 

Bilgi İçeriği Paylaşmak
Belirli bir ürünü sosyal medya üzerinde daha ilgi çekici bir tarz ile sunabilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, söz konusu ürün ile ilgili faydalı bilgileri paylaşmaktır. Bu bilgiler çoğu zaman söz konusu ürünün kalitesi ile de alakalı olabilmektedir. Dolayısıyla ürünün ne kadar işlevsel olduğunu da göz önünde bulundurmalı, bu yönde bir içerik oluşturmalısınız.

Ürün ile ilgili önemli detaylara değinmek, faydalarından, malzemesinden bahsetmek potansiyel müşteriyi çok daha fazla etkileyecektir. Ancak içeriklerinizin çok fazla uzun olmamasını sağlayın. Çünkü uzun yazılar bazı kullanıcıların ilgisini çekmeyebilir. Çok kısa olması da bilgi içeriğini kullanıcıya aktarmak açısından yetersiz kalacaktır. Bu nedenle söz konusu ürün için orta yolu bulmalısınız.

Örneğin 100 kelimelik bir tanıtım yazısının ilk 50 kelimesinde ürünün en etkileyici özelliklerini genel olarak ele alın, kalan 50 kelimesinde ise en önemli özelliği üzerinde durarak, son cümlede fiyatına vurgu yapın. Potansiyel müşteriyi kazanmak, etkili bir yazılı içerik ve tanıtım çalışması ile hiç de zor olmayacaktır.

 

Güncel Paylaşım Yapmak
Paylaşımlarınızı her gün düzenli olarak yaptığınızda pek çok şey kazanacağınızdan emin olabilirsiniz. Zamanla beğenilerinizin sayısı ve bu sayı ile paralel olarak da potansiyel müşterilerinizin sayısı artacaktır. Güncel paylaşım yaparken, paylaşımınızın içeriği de oldukça önemlidir. Kampanya, çeşitli ürünleriniz yada bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi bilgi içeriği gibi düzenli görsel ve yazılı içeriğinin paylaşımı, kısa vadede oldukça hızlı ilerlemenizi sağlayacak çalışmalar bütünüdür.

Güncel olarak içerik paylaşmak eğer ki pazarladığınız belirli bir ürün varsa yada benzer türden niteliklere sahip, aynı kategoride nitelendirilebilecek ürünlerin pazarlamasını amaçlıyorsanız çok daha fazla işe yarayacak bir çalışmadır.

Eğer ki birden fazla farklı kategorilerdeki ürünlerin satışını amaçlıyorsanız, bu durumda sosyal medya üzerindeki güncel paylaşımlarınızın içeriğini “genel” olarak oluşturmanız daha doğru olacaktır.

 

Ürün ile İlgili Sorulara Yer Verin
Belirli bir ürünün pazarlama çalışmaları üzerinde duruyorsanız, söz konusu ürün ile ilgili olarak müşterilerin merak ettiği soruları derleyin ve bu soruların cevaplarını paylaşın. Bu sayede kafasında soru işaretleri olan potansiyel müşterilerinizi de kazanmış olacaksınız. Çünkü pek çok müşteri satın alma aşamasında kararsız kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu ürün ile ilgili merak edilen soruların cevaplanması, kullanımı ile ilgili detayların belirtilmesi önemli bir çalışma olacaktır.

 

Video İçeriği ile Pazarlamak
Video içeriği, görsel içerik seçeneklerinden en etkili ve popüler olanıdır. Video içeriği ile dijital pazarlama çalışmalarınızda önemli ölçüde sonuç elde edebilirsiniz. Bunun için dikkat etmeniz gereken önemli bir ayrıntı ise videonun hangi sosyal medya platformuna uygun olarak hazırlayacağınızdır. Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal ağlarda ilgi görecek video içerikleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle çalışmalarınızı yürüteceğiniz sosyal ağa göre video içeriğini oluşturmanız daha doğru olacaktır.

 

Sosyal Medyaya Özel Kampanyalar
Sosyal medyada takip edilmenizi sağlayacak paylaşımlar ile kampanyalar düzenlemeniz oldukça etkili olacaktır. Bu kampanyaların özellikle de sosyal medyada sizi takip edenlerin faydalanabilecekleri özel kampanyalar olmasını sağlayın. Takipçilerinize özel kampanyalar düzenlediğinizde, kısa sürede takipçilerinizin sayısında artış olacağını gözlemleyebilirsiniz.

Kampanya amacı ile gerçekleştirebileceğiniz çekilişler, özel indirim kuponları ve benzer aktiviteler ile takipçi sayısını arttırmanız mümkün olacaktır.

 

Samimi Olmak ve Marka İtibarı
Sosyal medyada başarı elde etmek için samimi olmanız gerekiyor. Fakat bu samimiyetin sınırını da bilmek gerekir. Özellikle de kurumsal bir şirketten bahsediyorsak, marka itibarı ön planda tutulmalıdır. Yanlış bir üslup yada kelimenin, marka itibarına önemli ölçüde zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konunun hassasiyeti özellikle de sosyal medyada daha da önemlidir.

Marka itibarının korunması ve zarar görmemesi açısından, sosyal medya üzerinde yürütülen pazarlama çalışmalarının içeriği ve bu içerik için kullanılan yöntem, üslup ve daha pek çok kriter önemli olmaktadır. Bu nedenle sosyal medya üzerinde çalışmaların yürütülmesinde, dijital pazarlama uzmanı gözü ile sektöre bakış açısının sağlanması önemli olacaktır. Bu durumun aynı zamanda potansiyel müşteriler açısından da önem arz ettiğini belirtmemiz gerekir.

 

Tüm İmkanları Kullanın
Sosyal medya, sizlere içeriğinizi ve ürünlerinizi en etkili bir şekilde pazarlama imkanını sunmaktadır. Bu anlamda her bir sosyal medya platformunun sağlamış olduğu imkanları sonuna kadar değerlendirmelisiniz. Bu, özellikle de “planlama” aşamasında düşünülmesi gereken konulardan birisidir.

Planlama aşamasında dijital pazarlama çalışmalarınızı hangi sosyal medya platformu üzerinde, ne şekilde gerçekleştireceğinize karar vermeli ve bu doğrultuda çalışmalarınızı gerçekleştirmelisiniz. Sosyal medyanın sizlere sunmuş olduğu tüm imkanları doğru ve etkili bir şekilde kullanarak, uzun vadede verim elde etmeniz mümkündür.

Son olarak sosyal medya platformlarının farklı imkanlar sağladığına ancak her birinin ortak özelliğinin ise “sosyal alanlar” olduğuna dikkat çekmeliyiz. Bu nedenle sosyal medya üzerinde çalışmalarınızı gerçekleştirirken, çalışmalarınızı hangi sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştireceğinize karar vermeli, bu doğrultuda içerik planlaması yaparak çalışmalarınızı yürütmelisiniz.

Sosyal medya üzerindeki çalışmaları doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirdiğinizde, kısa sürede potansiyel müşterilere ulaşabileceğinizden emin olabilirsiniz. Tüm bu çalışmalarınızda ise marka itibarını göz önünde bulundurmalısınız. Yapılabilecek en basit hatanın, önemli zararlara neden olabileceğini belirtmeliyiz.

 

Son olarak reklam vermenin iyi bir tanıtım seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Facebook gibi sosyal ağlar, hazırlayacağınız reklamları doğrudan hedef kitlenize özel olarak ulaştırmanıza imkan sağlamaktadır. Bu imkanı değerlendirip, etkili reklam ve tanıtım çalışmaları hazırlamanız, kısa sürede hedeflediğiniz istatistiklere ulaşmanızı sağlar. Bu sosyal medyada yürütebileceğiniz çalışmalardan sadece birisidir. Sadece kısa bir araştırma yaparak, farklı sosyal medya platformlarının markalar için ne tür imkanlar sağladığını öğrenebilir, bu imkanlar doğrultusunda çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle sosyal medya üzerindeki dijital pazarlama çalışmalarında kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.


ÖZGÜR EFSANELER
Kendi Deneyim ve Bilgilerini, Milyarderlerin Stratejilerini Ters Mühendislik Yöntemleriyle Analiz Edip, Özgünleştirerek, Uygulanabilir Hale Getirip, İnsanların İstediğiniz Yer ve Zaman'da, Lokasyondan ve Patronlardan Bağımsız Kendi İşlerini Nasıl Yürütebileceklerini Anlatır.
DİJİTAL PAZARLAMA VE SEO
SEO çalışmaları dijital pazarlamanın en önemli ayaklarından birisidir. SEO çalışmaları ile arama motorları üzerindeki hedef kitleye ulaşabiliriz. Bu hedef kitle aynı zamanda potansiyel müşteri olarak ifade edilir. Dolayısıyla istenilen verimin elde edilebilmesinde SEO çalışmalarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu aşamada, profesyonel bir çalışma yürütmeyi planlayan firmalar için SEO uzmanı gereksiniminin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Seo çalışmaları

Dijital pazarlama çalışmalarında SEO’nun ne derece önemli olduğunu anlayabilmemiz açısından öncelikli olarak SEO’nun ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bu sayede SEO’nun gücünden faydalanarak, satışa sunulan belirli bir ürün yada hizmetin nasıl çok daha etkili bir şekilde dijital pazara sunulabileceğini anlayabiliriz.
Dijital pazarlama tekniklerini çalışmanın gerçekleştirileceği alana göre uygulanabilecek bazı temel teknikleri bu yazımızda genel hatları ile ele alacağız. Ancak bu tekniklerin ilgili ürün yada hizmet türüne göre geliştirilmesinin yada uyarlanmasının oldukça önemli olduğunu da belirtmeliyiz.
SEO Nedir?
SEO, Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonu anlamına gelir. Temelde bu optimizasyon, belirli bir web sitesinin, arama motoru sonuçlarında daha üst sıralarda çıkması için gerçekleştirilen çalışmalardır. Yani bir web sitesi var ve bu web sitesinin içeriğini arama motorunda üst sıralara çıkarmak istiyorsak, yapmamız gereken şey SEO uygulamaktır.

SEO günümüzde daha geniş bir tanıma sahip olmaktadır. Özellikle de 2015 yılından günümüze kadar hızla gelişen ve popüler olan dijital pazar, SEO tanımının daha da gelişmesini ve çok yönlü olmasını sağlamıştır. Nitekim şu durumda, dijital pazarlama çalışmalarının önemli bir kısmının aynı zamanda SEO çalışmalarına dahil olduğunu söyleyebiliriz.

 

SEO’nun Dijital Pazarlamaya Etkisi
SEO çalışmalarının, dijital pazarlama kategorisinde değerlendirilmesinin en önemli nedenlerinin başında bu çalışmaların potansiyel müşteriye ulaşmanın en etkili yöntemlerinden birisi olması gelmektedir. Bu nedenle başarılı bir dijital pazarlama çalışması yapmayı amaçlayan dijital pazarlama uzmanının SEO çalışmalarını da uygulaması ve bilmesi önemli bir gerekliliktir.

SEO çalışmaları, dijital pazarlama sektöründe artık potansiyel müşterinin davranışlarını da inceleyen çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen istatistik verileri, yeni dijital pazarlama çalışmalarına yön vermek ve genel olarak plan yapmak açısından önemli ve etkili olmaktadır. Dolayısıyla SEO çalışmalarının aynı zamanda dijital pazarlama çalışmalarına kısmen yön verdiğini de söylememiz mümkün.

Bilindiği gibi dijital pazarlama sürekli gelişen bir sektör. Bu gelişen sektör beraberinde sürekli yenilikçi olmayı zorunlu kılar. Bu anlamda SEO çalışmaları önemlidir. Bu çalışmalar firma alt yapısını internet ortamında güçlü bir şekilde tutabilmesi için gerekli olan çalışmaları kapsar.

 

SEO Kullanılarak, Satışların Arttırılması
SEO çalışmaları etkili bir şekilde kullanıldığında, satışları arttırmak mümkündür. Bunun için özellikle de müşteri davranışlarının izlenilmesi gerekiyor. En basitinden Google Analytics gibi bir hizmeti kullanarak, çok rahat bir şekilde hedef kitlenizin web sayfanıza nasıl ulaştığını, hangi arama kriterlerini göz önünde bulundurduğunu ve diğer tüm önemli detayları istatistik olarak görebilirsiniz. Elde edilen tüm bu veriler, dijital pazarlama çalışmalarında yol gösterici veriler olacaktır. Pazarlama çalışmalarında özellikle de oluşturacağınız içeriği bu veriler ışığında belirlemeniz önemlidir. Bu sayede potansiyel müşterinin ilgili olduğu arama terimlerine odaklanabilir ve onlara ihtiyaç duydukları ürünü ulaştırabilirsiniz. SEO çalışmaları bu açıdan dijital pazarlama çalışmalarınıza önemli oranda katkı sağlar.

 

SEO’nun Mobil Dijital Pazarlamaya Etkisi
Mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen alışveriş oranı, masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirilen alışveriş oranına kıyasla oldukça fazla. Bu da firmaların potansiyel müşterilerine ulaşmasında mobil kullanılabilirliği ön plana çıkarmaktadır. Bu aşamada da SEO’nun önemli ölçüde katkı sağlayacağı hiç şüphesiz ki bir gerçektir. İzmir Seo çalışmaları

SEO çalışmaları ile ulaşılabilecek hedef kitle eğer varsa, söz konusu sanal mağazanın mobil uygulamasını kullanması teşvik edilebilir. Diğer bir durum olarak, sanal mağazanın bir mobil uygulaması olmadığını varsayarsak, SEO çalışmaları ile arama motorları üzerinden ulaşılan potansiyel müşterilerin kazanılabilmesinde söz konusu sitenin mobil uyumlu olmasının zorunluluk olduğunu belirtmeliyiz.

Esasında mobilite kavramı, bir SEO uzmanından çok Dijital Pazarlama Uzmanının uğraş alanı olarak da ifade edilebilir. Bunun nedeni ise SEO çalışmalarının daha çok potansiyel müşteriye ulaşmayı amaçlaması ve sağlaması ancak mobil üzerinden başarılı bir dijital pazarlamanın gerçekleştirilebilmesi, tamamen dijtal pazarlama çalışmaları ile alakalı olmaktadır.

 

SEO Uyumlu Bir Web Sitesi ile Satışları Arttırmak
SEO uyumlu bir web sitesi demek, sadece arama motorları üzerindeki kullanıcıları kazanmayı hedeflemiş bir web sitesi olmakla sınırlı değildir. Böyle bir site aynı zamanda kullanıcı deneyimini de en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Bu nedenle web sitesi içeriğini ön planda tutar. Başarılı e-ticaret sitelerinin ortak noktalarına bakın. Her biri başarılı SEO çalışmalarına sahip ve aynı zamanda kullanıcılar açısından tüm imkanlar sağlanmış. Bu da dijital pazarlama çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturur. Bir e-ticaret sitesinin başarılı olabilmesinde yenilikçi olması, SEO uyumlu olması ve kullanıcının istekleri yönünde işlevselliği sağlıyor olması önemlidir.

 

Sosyal Medyanın Gücünden Yararlanmak
Gelinen konum itibariyle sosyal medyanın dijital pazarlama çalışmalarında göz ardı edilmesi büyük bir hata olur. Sosyal medyadan en etkili bir şekilde faydalanmak için ise hem SEO hem de sosyal medya çalışmalarını bir arada yürütmek en iyi seçenek olacaktır. Bu durum pek çok farklı ürün için geçerlidir.

Sosyal medyadaki çalışmalarınıza yön verirken SEO istatistiklerini değerlendirmelisiniz. Böylelikle sizlere ulaşmaya çalışan potansiyel müşteri profili hakkında çok daha fazla bilgi alabilir ve çalışmalarınızı bu bilgiler ışığında yönlendirebilirsiniz.

Sosyal medya aynı zamanda markanın müşteri memnuniyeti konusunda güven verebilmesi için kullanabileceği en etkili ortamların başında gelmektedir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar genel olarak SEO’ya ve özellikle de dijital pazarlama çalışmalarının olumlu geri dönüşler elde edilmesine hız kazandıracaktır.

 

İstatistiklerin Analiz Edilmesi
Dijital pazarlama çalışmalarının başarıya ulaşabilmesinde istatistiklerin incelenmesi önemlidir. Bu istatistikler, çalışmalarınıza yön vermenizi sağlar. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, hem müşteri davranışlarını izlemek hem de bu davranışlar doğrultusunda çalışmalarınıza yön vermek için istatistikleri analiz etmeniz gerekiyor. Bu sayede dijital pazarlama çalışmaları için planlarınızı yapabilir ve ilerleyen zaman dilimlerinde çok daha başarılı dijital pazarlama stratejileri, teknikleri uygulayabilirsiniz.

 

SEO nun Önemi ve SEO nun Dijital Pazarlamadaki Payı
Tüm bu çalışmalar bir dijital pazarlama uzmanının alanına dahil olan ve bizzat uzman tarafından yürütülmesi gereken çalışmalar bütünüdür. Unutulmamalıdır ki dijital pazar alanı her geçen gün daha da genişlemektedir. Bu pazara internet kullanım oranının artması ile birlikte hem çok daha fazla müşteri katılmakta hem de firmalar bu pazarda potansiyel müşterilere ulaşmak için sürdürdüğü çalışmalar ile genel rekabeti arttırmaktadır. Sizler de bu sektörde en iyi bir şekilde rekabet etmek ve kendi hizmet kalitenizi ön plana çıkarmak istiyorsanız, özgün bir çalışma yapmanız şart olacaktır. Bu aşamada güvenilir bir dijital pazarlama uzmanı ve SEO uzmanı ile markanızın tanıtım ve pazarlama çalışmalarını gerçekleştirmeniz gereklidir. Tüm bu çalışmalar, sosyal medyayı kullanmanız ile kısa sürede büyük bir geri dönüş elde etmenizi sağlayacaktır. Öte yandan çalışmalarınızda bazı hataları kesinlikle yapmamalısınız. Dijital pazarlama çalışmalarında yapılabilecek basit hataların bile marka değerine zarar verebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu aşamada çalışmalarınıza başlamadan önce iyi bir dijital pazarlama uzmanı ile çalışmalı ve satışı gerçekleştirilecek olan ürün ile ilgili başarılı dijital pazarlama stratejileri uygulamanız gereklidir. Bu sayede iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.
ÖZGÜR EFSANELER
Kendi Deneyim ve Bilgilerini, Milyarderlerin Stratejilerini Ters Mühendislik Yöntemleriyle Analiz Edip, Özgünleştirerek, Uygulanabilir Hale Getirip, İnsanların İstediğiniz Yer ve Zaman'da, Lokasyondan ve Patronlardan Bağımsız Kendi İşlerini Nasıl Yürütebileceklerini Anlatır.
Powered By ClickFunnels.com